1.Wykonano zdjęcie w rozmiarze 1704 piksele na 2272 piksele. Właściciel chce wykonać odbitkę na papierze fotograficznym. Jaki format powinna mieć ta odbitka aby nie została obcięta żadna część oryginalnego zdjęcia?
A. 9 cm x 13 cm
B.10 cm x 15 cm
C.13 cm x 15 cm
D.15 cm x 20 cm

2.Największy klocek w zestawie ma kształt trójkąta prostokątnego o wymiarach
podstawa - 8 cm, przeciwprostokątna - 17 cm .
W zestawie są jeszcze 4 inne rodzaje klocków o kształcie trójkątów prostokątnych:
A - przyprostokątne - 4 i 8 cm,
B - przyprostokątna-7,5 cm, przeciwprostokątna- 8,5.
C - Przyprostokątne 8 i 5 cm,
D- przyprostokątna - 3,4 cm, przeciwprostokątna - 6,8 cm
Który z nich ma takie same kąty jak największy klocek?

Chciałam dodać załącznik z rysunkami tych trójkątów ale nie chciało wejść...
Napiszcie wszystkie obliczenia
Proszę o pomoc...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T06:18:05+01:00
1.Wykonano zdjęcie w rozmiarze 1704 piksele na 2272 piksele. Właściciel chce wykonać odbitkę na papierze fotograficznym. Jaki format powinna mieć ta odbitka aby nie została obcięta żadna część oryginalnego zdjęcia?

obliczamy stosunek pikseli
k = 1704/2272 = 0,75

A. 9 cm x 13 cm

k = 9/13 ≈ 0,69

B.10 cm x 15 cm

k = 10/15 ≈ 0,67

C.13 cm x 15 cm

k = 13/15 ≈ 0,87

D.15 cm x 20 cm

k = 15/20 = 0,75 - wynik jest taki sam jak stosunek pikseli, taką odbitkę powinien wykonać fotograf

2.Największy klocek w zestawie ma kształt trójkąta prostokątnego o wymiarach
podstawa - 8 cm, przeciwprostokątna - 17 cm .
W zestawie są jeszcze 4 inne rodzaje klocków o kształcie trójkątów prostokątnych:

a = 8cm
c = 17 cm

b²+a²=c²

b²+8²=17²
b² = 225

b = 15 (cm) - długość drugiej przyprostokątnej

A - przyprostokątne - 4 i 8 cm,

4/8 = 8/15
1/4 = 8/15
L =/= P

B - przyprostokątna-7,5 cm, przeciwprostokątna- 8,5.

7,5/8,5 = 15/17
L=P
Trójkąt ten ma takie same miary kątów wewnętrznych co dany

C - Przyprostokątne 8 i 5 cm,

8/5 = 17/8
L=/=P

D- przyprostokątna - 3,4 cm, przeciwprostokątna - 6,8 cm

6,8/3,4 = 17/8
L =/= P
14 4 14