Odpowiedzi

2009-12-20T17:27:05+01:00
1. Otrzymywanie alkanów (na przykładzie metanu):
a. CH3COONa + NaOH --T--> CH4 + Na2CO3
b. Al4C3 + 12HCl ----> 3CH4 + 4AlCl3
c. Al4C3 + 12H2O ----> 3CH4 + 4Al(OH)3
2. Spalanie alkanów (na przykładzie metanu):
a. Spalanie całkowite:
CH4 + 2O2 ----> CO2 + 2H2O
b. Półspalanie:
CH4 + 3/2 O2 ----> CO + 2 H2O /*2
2 CH4 + 3 O2 ----> 2 CO + 4 H2O
c. Spalanie niecałkowite:
CH4 + O2 ----> C + 2 H2O
3.Otrzymywanie alkenów (na przykładzie etenu):
a. CH3-CH3 --Al2O3--> CH2=CH2 + H2O
b. CH2Cl-CH2Cl + Zn ----> CH2=CH2 + ZnCl2
c. CH3-CH2Cl + KOH --T--alkohol--> CH2=CH2 + KCl + H2O
4.Spalanie alkenów (na przykładzie etenu):
a. Spalanie całkowite:
CH2=CH2 + 3O2 ----> 2 CO2 + 2 H2O
b. Półspalanie:
CH2=CH2 + 2 O2 ----> 2 CO + 2 H2O
c. Spalanie niecałkowite:
CH2=CH2 + O2 ----> 2 C + 2 H2O


Mam nadzieję, że pomogłem :)