Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T18:12:21+01:00
People who settled in Poland came from region near river Dniepr.
They moved to Poland in 5th Century. They were on whole territory of Poland in 6th Century.
They moved to Poland because they looked for better area to stay. They only want to stay on region, where they can live without fear, that they will die of hunger.


Tłumaczenie:
Ludzie,którzy osiedlili się w Polsce, przybyli z regionu leżącego blisko rzeki Dniepr. Przybyli do Polski w V wieku. Zajęli oni całe terytorium Polski w VI wieku. Przeprowadzili się do Polski,ponieważ szukali lepszego miejsca do zatrzymania się. Chcieli tylko zatrzymać się w regionie, gdzie mogliby żyć bez strachu, że umrą z głodu