Bardzo proszę o przetłumaczenie wiersza A. Mickiewicza "Nad wodą wielką i czystą". Proszę nie dawać tłumaczeń z internetowego translatora. Daje najlepszą! Na dzisiaj pilne. Tekst wiersza:


Nad wodą wielką i czystą
Stały rzędami opoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła twarze ich czarne;

Nad wodą wielką i czystą
Przebiegły czarne obłoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła kształty ich marne;

Nad wodą wielką i czystą
Błysnęło wzdłuż i grom ryknął,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła światło, głos zniknął.

A woda, jak dawniej czysta,
Stoi wielka i przejrzysta.

Tę wodę widzę dokoła
I wszystko wiernie odbijam,
I dumne opoki czoła,
I błyskawice - pomijam.

Skałom trzeba stać i grozić,
Obłokom deszcze przewozić,
Błyskawicom grzmieć i ginąć,
Mnie płynąć, płynąć i płynąć.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T19:45:11+01:00

Over the huge ang clean water
There were rows of marls
And the water with lucid depths
Mirrored their black faces

Over the huge and clean water
The black clouds ran across
And the water with lucid depths
Mirrored their miserable shapes

Over the huge and clean water
It flashed along and the thunder roared
And the water with lucid depths
Reflected the light, the sound faded away

And the water, pure just as before
Stands grand and limpid

This water i see around
And everything I faithfully reflect
And pround marls of the forehead
And the lightenings - I skip.

The rocks have to stand and threat
The cluds to carry the rain
The lightenings to roar and fade
Me to flow, flow and flow
1 5 1