Odpowiedzi

2009-12-20T17:10:26+01:00
Nurt stylowy w sztuce europejskiej ok. 1720–ok. 1770, charakterystyczny zwłaszcza dla ornamentyki, architektury wnętrz i meblarstwa;
czasem pojmowany jako jedna z ostatnich faz baroku, nie zawsze dający się jednoznacznie oddzielić od późnego baroku. Powstał we Francji, gdzie — po stanowiącym wstęp do niego stylu regencji — wykształcił się jako styl Ludwika XV; rokoko było związane ze zwrotem kultury dworskiej od wzniosłego, pompatycznego, monumentalnego stylu Ludwika XIV do intymnego, bardziej prywatnego i swobodnego stylu życia wyrażającego się zmysłowością i wdziękiem, zamiłowaniem do natury, a także fantastyki i egzotyki , teatralnego świata baśniowo-arkadyjskiego, zabaw ogrodowych i karnawałów, frywolności i erotyk
2 4 2