1.Liczbę dwucyfrową utworzono w następujący sposób : z pudła zawierającego kule z numerami 1,2,3,4,5,6,7,8,9 wylosowano jedną kule, której numer stał się cyfrą dziesiątek, a potem z pozostałych kul wylosowano znowu jedną kulę, otrzymując cyfrę jedności. Jaka jest szansa otrzymania w ten sposób liczby parzystej ?

2. Ile jest pięciocyfrowych liczb mających same cyfry nieparzyste ?
3.Ile jest różnych liczb czterocyfrowych podzielnych przez 15, w których cyfrą tysięcy jest 1 a cyfrą dziesiątek 2 ?

2

Odpowiedzi

2009-12-20T17:14:42+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:02:41+01:00