Odpowiedzi

2009-12-20T17:27:23+01:00
W celu przeciwdziałania zakwaszaniu środowiska kraje członkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ stworzyły międzynarodowy instrument prawny - Konwencję w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. Polska będąc stroną tej Konwencji od 1985r. a także podpisując towarzyszące tej Konwencji protokoły (patrz rozdz. 2.2), realizuje programy redukcji emisji substancji zakwaszających. Europejską strategię redukcji emisji dwutlenku siarki w ramach tzw. II Protokołu siarkowego zbudowano w oparciu o koncepcję ładunków krytycznych związków kwaśnych wprowadzanych z powietrza do poszczególnych elementów środowiska. W przypadku Polski jako główny receptor przyjęto gleby leśne. Obliczenia modelowe wykonane dla Europy przez Centrum EMEP wg danych o emisjach z lat 1987-1991 wykazały, że przekroczenia ładunków krytycznych dla siarki na znacznej części obszaru Polski (ok. 30%) należą do bardzo wysokich w skali europejskiej. Redukcje emisji w Europie, w tym w Polsce będą stopniowo eliminowały problem antropogenicznego zakwaszenia środowiska na obszarze kraju.
23 2 23
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:26:54+01:00
1.Stosowanie naturalnych nawozów.
2.Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
3.Stosowanie nawozów wapniowych
25 4 25