Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T00:36:12+01:00
"Pan Tadeusz"został napisany w1832 roku przez A.Mickiewicza. Utwór wyrósł zobserwacji czynionych przez poetę w Paryżu Tęsknota A. Mickiewicza za ojczyzną wywołaław pamięci poety wspomnienia kraju lat dziecinnych oraz szlacheckiej Polski odchodzącej w przeszłość . Epilog pokazuje obraz utraconej ojczyzny widzianej oczami emigranta . Wyraźny jest kontrast między wyobcowaniem wygnańców a kształtem zapamiętanej Litwy .Litwa jawi się jako kraj szczęśliwy,gdzie życie płynie zgodnie z naturą.Jest to kraj poznany i oswojony -mała ojczyzna .Jedyną formą powrotu do tego kraju staje się dla Mickiewicza literatura. Świat "Pana Tadeusza" ma cechy rzeczywistości doskonałej .Największą rolęw jej tworzeniu ma opis przyrody,obyczajów i zwykłego życia. Opisując w swoim poemacie odchodzący swiat polskiej szlachty,Mickiewicz pragnoł stworzyć pozbawionym wolności Polakom doskonałą ojczyznę duchową.Poeta rozgoryczony kłotniami polskiej emigracji w Paryżu,odczuwa silną tęsknotę za ojczyzną,stąd rzeczywistosc Panu Tadeuszu uległa silnej poetyzacji i została przetworzona wbasniową krainę.
1 1 1