UKŁADY RÓWNAŃ " Procenty w zadanniach tekstowych"


W wielkiej bitwie stoczonej przez wojska króla Eryka i króla Roderykawzieło udział 3000 rycerzy. Straty po obu stronach były ogromne. Król Eryk stracił 30% swoich wojsk, a król Roderyk 60%. Ogółem zgineło 40% rycerzy. Z jakimi siłami rozpoczoł bitwę król Eryk, a z jakimi król Roderyk.

3

Odpowiedzi

2009-12-20T17:40:53+01:00
X-wojska eryka
y-wojska roderyk
x+y=3000
1x-0.3x+1y-0.6y=1800 60% z 3000 = 1800

x=3000-y
0.7x+0.4y=1800 /*10 7x+4y=18000
podstawiam do drugiego rownania x
-7y+21000+4y=18000
-3y=-3000
y=1000
wosjka roderyka wynoszą 1000
eryka 2000
2009-12-20T17:43:37+01:00
X-liczba rycerzy Eryka
y-liczba rycerzy Roderyka
x+y=3000
0,3x+0,6y=0,4*3000

x+y=3000
0,3x+0,6y=1200/*10

x+y=3000/(-3)
3x+6y=12000

-3x-3y=-9000
3x+6y=12000

3y=3000/:3
3x+6y=12000

y=1000
3x+6*1000=12000

y=1000
3x=6000/:3

x=2000
y=1000

Odp.Eryk miał 2000 rycerzy a Roderyk 1000.
2009-12-20T17:44:44+01:00
X- ilość rycerzy przed bitwą u króla Eryka |2000
y- ilość rycerzy przed bitwą u króla Roderyka |1000

x+y=3000
70%x + 40%y= 60% * 3000/*100

x+y=3000/*-70
70x+40y= 60*3000

-70x-70y=-210000
70x+40y=180000

-30y= -30000/*-30
y=1000
x+1000=3000
x=3000-1000
x=2000