Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T17:34:20+01:00
Władzę w samorządach zawdzięczamy dwóm reformom przeprowadzonym w 1990 i 1998 roku. Od 1999 r. wprowadzono trzy szczeble samorządu terytorialnego - gminę, powiat i samorząd województwa. Od 2002 roku mamy też możliwość bezpośredniego wybierania burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. Wcześniej robili to za nas radni. Starostę i marszałka województwa nadal wybierają radni.

Gmina to podstawowa, najmniejsza jednostka, gdzie rządzi samorząd gminny - radagminy lub rada miasta, a władzę wykonawczą sprawuje wójt PKW szacuje koszt tegorocznych wyborów samorządowych na około
160 mln zł. Kwota ta obejmuje też środki na ewentualną drugą turę wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast(w gminie wiejskiej),
burmistrz lub prezydent miasta.

Z kilku lub kilkunastu pobliskich gmin składa się powiat, gdzie władzę sprawuje rada powiatu i starosta. Pieczę nad całością sprawuje samorząd województwa (sejmik województwa z marszałkiem województwa).
3 5 3