Odpowiedzi

2009-12-20T17:35:30+01:00
Absolutyzm oświecony, rodzaj absolutyzmu typowy zwłaszcza dla XVIII w., w którym władca przeprowadza odgórnie szereg niezbędnych dla państwa reform, likwidując niektóre instytucje feudalne.
1 1 1
2009-12-20T21:31:02+01:00
W 18 wieku powstał wzór monarchy absolutnego który jest władcą oświeconym, czyli królem filozofów. Historycy nazwali tych władców oświeconymi absolutystami. Absolutyzm oświecony najbardziej wyraźne formy przybrał w trzech państwach europejskich pod rządami Cesarzowej Rosji Katarzyny drugiej, Cesarza Austryjackiego Józefa drugiego, oraz króla Prus Frederyka drugiego.Cele absolutyzmu oświeconego były zgodne z ideologią oświecenia w którym panowały tendencje do reformy całokształtu życia społecznego i gospodarczego. W realizacji tych zamierzeń pomagał bardzo rozbudowany aparat biurokratyczny będący do dyspozycji monarchów absolutystycznych.
1 1 1