2. środek okregu opisanego na trójkącie leży w punkcie przecięcia.
a. dwusiecznych kątów trójkąta
b. srodkowych boków trójkąta
c. wysokości trójkąta

3.srodek okręgu wpisanego w trójkąt lezy w punkcie przecięcia się
a. srodkowych tego trójkąta
b. wysokosci tego trojkąta
c. dwusiecznych kątów tego trójkąta
d. symetralnych boków tego trójkąta

6. ile wspolnych punktów z okręgiem ma prosta styczna do niego
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3

7. długość okregu o promieniu 3cm jest równa
a. 3π cm
b. 6π cm
c. 9π cm
d. ⅔π cm

8. jeśli długość okregu jest równa 16π, to jego promień ma długość
a. 16
b. 8
c. 4
d. 3/2π cm

9. jeśli długość okregu jest równa 25π, to długość srednicy wynosi
a. 12,5
b. 50
c. 25
d. 5

10. jaka jest długość okregu o srednicy 9cm?
a. 9π cm
b. 4,5π cm
c. 18π cm
d. 3π cm

13. jaka jest długość promienia koła o polu 64π
a. 32
b. 8
c. 64
d. 17

14. jaka jest długość srednicy koła o polu 9π ?
a. 6
b. 9
c. 3
d. 4,5

17. jaki jest obwód koła o polu 81π ?
a. 9π
b. 41π
c. 18π
d. 25π

18.pole koła o obwodzie 18π jest równe
a. 81π
b. 32π
c. 2√3π

19. z koła o polu 49π wycięto mniejsze koło o polu 4π.
Róznica długosci promieni tych kół jest równa
a. 4
b. 45
c. 7
d. 5

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T17:43:40+01:00
2. środek okregu opisanego na trójkącie leży w punkcie przecięcia.
a. dwusiecznych kątów trójkąta
b. srodkowych boków trójkąta <<
c. wysokości trójkąta

3.srodek okręgu wpisanego w trójkąt lezy w punkcie przecięcia się
a. srodkowych tego trójkąta
b. wysokosci tego trojkąta
c. dwusiecznych kątów tego trójkąta
d. symetralnych boków tego trójkąta <<

6. ile wspolnych punktów z okręgiem ma prosta styczna do niego
a. 0
b. 1 <
c. 2
d. 3

7. długość okregu o promieniu 3cm jest równa
a. 3π cm <<
b. 6π cm
c. 9π cm
d. ⅔π cm

8. jeśli długość okregu jest równa 16π, to jego promień ma długość
a. 16
b. 8
c. 4 <<
d. 3/2π cm

9. jeśli długość okregu jest równa 25π, to długość srednicy wynosi
a. 12,5 ><<<
b. 50
c. 25
d. 5

10. jaka jest długość okregu o srednicy 9cm?
a. 9π cm
b. 4,5π cm
c. 18π cm <<<
d. 3π cm

13. jaka jest długość promienia koła o polu 64π
a. 32
b. 8 <<
c. 64
d. 17

14. jaka jest długość srednicy koła o polu 9π ?
a. 6
b. 9
c. 3 <<<
d. 4,5

17. jaki jest obwód koła o polu 81π ?
a. 9π
b. 41π
c. 18π <<
d. 25π

18.pole koła o obwodzie 18π jest równe
a. 81π <<<
b. 32π
c. 2√3π

19. z koła o polu 49π wycięto mniejsze koło o polu 4π.
Róznica długosci promieni tych kół jest równa
a. 4
b. 45
c. 7
d. 5 <<<
3 1 3
2009-12-20T17:47:30+01:00
Zadanie 2
c
zadanie 3
a
zadanie 6
b
zadanie 7
b
zadanie 8
b
zadanie 9
c
zadanie 10
a
zadanie 13
b
zadanie 14
a
zadanie 17
c
zadanie 18
a
zadanie 19
d
2 5 2