Sporządź mieszaniny substancji wykorzystywanych w gospodarstwie domowym :
a) kwasku cytrynowego z wodą,
b) drobno zmielonego pieprzu z cukrem,
c) węgla aktywnego (tabletek Carbo medicinalis) z wodą,
d) kaszy jęczmiennej z kaszą manną.

Rozdziel mieszaniny na składniki. Opisz sposób postępowania i obserwacje. Określ rodzaj mieszaniny.

a)____________________________________________________________________________________________________________________

Obserwacje__________________________________________________________________________________________________________

Rodzaj mieszaniny : ______________________________________


b)____________________________________________________________________________________________________________________

Obserwacje__________________________________________________________________________________________________________

Rodzaj mieszaniny : ______________________________________


c)____________________________________________________________________________________________________________________

Obserwacje__________________________________________________________________________________________________________

Rodzaj mieszaniny : ______________________________________


d)____________________________________________________________________________________________________________________

Obserwacje__________________________________________________________________________________________________________

Rodzaj mieszaniny : ______________________________________Help ; ((

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:44:08+01:00
A) kwasek cytrynowy,woda
Wlewamy kwasek cytrynowy do wody
Obesrwacje: kwasek połączy się z wodą
Rodzaj mieszaniny : jednorodna

b)pieprz,cukier
mieszamy pieprz z cukrem
Obserwacje: W cukrze będzie można dostrzec małe czarne ziarenka
Rodzaj mieszaniny:niejednorodna

c)woda,węgiel aktywny
Staramy się rozpuścić tabletkę w wodzie
Obserwacje : Tabletka nie rozpuszcza się
Rodzaj mieszaniny : niejednorodna

d)kasza jęczmienna,kasza manna
Mieszamy kaszę mannę z kaszą jęczmienną
Obserwacje:po wymieszaniu można rozróżnić kasze gołym okiem
Rodzaj mieszaniny:niejednorodna
1 5 1