Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T19:05:13+01:00
Rozwiąż równania:
a.) x²+6x+5=0
Δ=36-20=16
√Δ=4
x₁=(-6-4):2=-5
x₂=(-6+4):2=-1
b.) 2x²-7x=0
x(2x-7)=0
x=0 v 2x-7=0
x=0 v 2x=7
x=0 v x=7/2
c.) -x²+9=0
(3-x)(3+x)=0
x=3 v x=-3
d.)3x²-4x+7=0
Δ=16-4*3*7=16-84=-68
brak rozw
e.) -2x²+4x-2=0/:(-2)
x²-2x+1=0
(x-1)²=0
x-1=0
x=1
f.) 7x²+9=0
brak rozwiazan Δ<0
g.) 1/2x² -14x=0/*2
x² -28x=0
x(x-28)=0
x=0 v x=28
h.) 5x²-25x+30=0/:5
x²-5x+6=0
Δ=25-24=1
x₁=(5-1):2=2
x₂=(5+1):2=3
i.) -x²-16=0
brak rozwiazan Δ<0