1.Badano substancję, która jest związkiem chemicznym. Substancją ta może być:
a/ powietrze
b/ tlen
c/ tlenek magnezu
d/ żelazo

2.Uczeń badał właściwości: siarki, miedzi, węgla, żelazo, mosiądzu, magnezu. Zadanie wykonał poprawnie, jeśli do metali zaliczył:
a/ siarkę, węgiel, magnez
b/ siarkę, miedź, magnez
c/ mosiądz, magnez, żelazo
d/ miedź, magnez, żelazo

3. Zjawiskiem fizycznym jest:
a/ rdzewienie żelaza
b/ kwaśnienie mleka
c/ topnienie lodu
d/ spalanie magnezu

4. Aby dokładnie rozdzielić na składniki mieszaninę soli kuchennej i piasku, należy:
a/ dodać wody i przesączyć
b/ dodać wody i mocno ogrzać
c/ dodać wody i przesączyć, a przesącz odparować
d/ dodać wody i oziębić

5. Pierwiastek chemiczny jest to:
a/ każda substancja w stanie stałym
b/ substancja prosta, której nie można rozłożyć na prostsze
c/ substancja, która powstaje w wyniku reakcji chemicznych
d/ substancja, którą można rozłożyć na prostsze

6. Przebieg pewnej reakcji jest następujący:
magnez + tlenek węgla tlenek magnezu + węgiel
Produktami tej reakcji są:
a/ magnez i tlenek magnezu
b/ dwutlenek węgla i węgiel
c/ magnez i dwutlenek węgla
d/ tlenek magnezu i węgiel

7. Dwie substancje chemiczne mają wspólne następujące właściwości chemiczne: są to pierwiastki niemetaliczne, łączą się z niemetalami. Substancjami tymi mogą być:
a/ woda i wodór
b/ wodór i tlen
c/ tlen i tlenek magnezu
d/ magnez i tlen
8. Woda jest to:
a/ mieszanina tlenu i wodoru
b/ związek chemiczny tlenu i wodoru
c/ substancja prosta
d/ pierwiastek chemiczny

9. W którym przypadku tlen jest składnikiem mieszaniny jednorodnej:
a/ w parze wodnej
b/ w powietrzu
c/ w tlenku magnezu
d/ w tlenku siarki

10. Która z podanych informacji dotyczących reakcji chemicznej jest prawdziwa?
a/ substraty są to inne substancje niż produkty
b/ substraty są zawsze substancjami gazowymi
c/ produkty są zawsze substancjami gazowymi
d/ w czasie reakcji chemicznej zmienia się stan skupienia substancji

11. Spalając magnez w powietrzu otrzymamy:
a/ tlenek magnezu i wodę
b/ tlenek magnezu
c/ reakcja nie zajdzie
d/ tlenek magnezu i węgiel

12. Mieszaninami jednorodnymi są:
a/ powietrze, woda mineralna, mosiądz,
b/ woda z solą, woda z cukrem, woda z piaskiem
c/ siarka z żelazem, sól z pieprzem, mąka z makiem
d/ mleko, woda z olejem, coca-cola

13. Właściwościami fizycznymi siarki są:
a/ stan skupienia stały, jest palna, łatwo ją stopić
b/ barwa żółta, nierozpuszczalna w wodzie, stan skupienia stały
c/ stan skupienia stały, barwa żółta, wysokiej temp. reaguje z żelazem
d/ barwa żółta, nierozpuszczalna w wodzie, łatwo palna

14. Właściwości wspólne dla wszystkich metali to:
a/ połysk metaliczny, stan skup. stały (wyj. rtęć), przewodzą prąd elektryczny
b/ stan skup. stały (wyj. rtęć), wysokie temp. topnienia, barwa srebrzysto-szara
c/ przewodzą prąd elektryczny, barwa srebrzysto-szara, dobre przewodniki ciewpła
d/ połysk metaliczny, odporne na korozję, stan skup. stały (wyj. rtęć)

15. Mieszaniny piasku i wody nie można rozdzielić:
a/ przez sedymentację i dekantację
b/ filtrowanie
c/ przy pomocy rozdzielacza
d/ destylację

Bardzo proszę o pomoc . To moj jutrzejszy test z chemii . ;((

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:26:41+01:00
1c
2d
3c
4c
5b
6d
7b
8b
9b
10a
11b
12a
13b
14a
15d
6 3 6