1)
ciało zmniejszyło prędkość z wartości 108km/h do 36km/h w czasie 10s.Jle wynosi droga hamowania
2)
W jakim czasie samochód zwiększył pręd. od 100m/s do 120m/s, z przyspieszeniem 30m/s
3)
samochód przebył drogę 60km/h,a w drugą stronę te samom drogę 90km/h.Oblicz z jaką średnią prędkością jechał

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • hasi
  • Rozwiązujący
2009-12-20T18:10:07+01:00
1)
v1 = 108km/h = 30m/s
v2 = 36km/h = 10m/s
t=10s
s = v1t - at^2/2
a = delta v/t = v1-v2/t = 20/10 = 2
s = 30 * 10 - 2 * 10^2 /2 = 300 - 200 /2 = 100/2 = 50(m)

2)
v1 = 100m/s
v2 = 120m/s
a = 30m/s
t = ?
a = delta v/t /*t
at = delta v /:a
t = delta v/a
delta v = 120 - 100 = 20 (m/s)
t = 20 / 30 = 2/3 s

3)
s1=s2
v1 = 60km/h
v2=90km/h
s1 = v1 * t1
t1 = s1/v1
s2=v2*t2
t2=s2/v2
v średnia = s/t1+t2 = s//s1/v1 + s2/v2 = 2*v1*v2/v1+v2
v średnia = 2 * 60 * 90 / 60 + 90 = 10800 / 150 = 72 (km/h)