1.Przykładem liczby wymiernej niebędącej liczbą naturalną jest:
a) -2 b) 0 c) 3 d) Pierwiastek 4
2. Przykładem liczby wymiernej niebędącej liczbą całkowitą jest
a) 0,010010001... b) pierwiastek 2 c) 3 d) 0,(23)
3.liczbą niewymierną jest:
a) 0 b) 0,(81) c) 0,080080008... d) 0,120120120...
4. Rozwinięciem dziesiętnym liczby 3/8 jest
a) 0,3 b) 0,37 c) 0,3705 d) 0,(375)
5.0,(5) jest rozwinięciem dziesiętnym liczby
a)1/5 b) 5/10 c) 5/99 d) 5/9

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T14:17:58+01:00