Odpowiedzi

2009-12-20T20:26:25+01:00
Anarchiści uważają, że władza stoi na przeszkodzie osiągnięciu równości społecznej, solidarności międzyludzkiej i poszanowaniu wolności jednostki.Anarchizm jest również ruchem społecznym dla którego głównymi zagrożeniami są autorytaryzm oraz hierarchia społeczna dlatego dąży on do zniesienia państwa, kapitalizmu oraz wszelkich form społecznej władzy, wyzysku i przymusu oraz zorganizowania wolnościowego i egalitarnego społeczeństwa na zasadach dobrowolności, federalizmu i pomocy wzajemnej w sferze politycznej i ekonomicznej.
Ruch pacyfistyczny jest to ruch społeczno-polityczny dążący do pokoju, potępiający wszelkie wojny (a także przygotowania do nich) bez względu na ich przyczyny. Pacyfiści domagają się ustanowienia trwałego pokoju między narodami. Chcą, by wszelkie konflikty rozwiązywane były zgodnie z literą prawa międzynarodowego bez uciekania się do użycia sił zbrojnych. Znamienny dla pacyfizmu jest jednolity stosunek do każdej z wojen: i tej agresywnej, i tej obronnej, i tej narodowowyzwoleńczej - każda jest potępiana
4 2 4