1. O liczbie a wiadomo że jest liczbą niewymierną. Zatem a na pewno jest liczbą:
a) naturalną b) calkowitą c) niewymierną d) rzeczywistą
2. o liczbie x wiadomo że jest liczbą całkowitą nieujemną. Ta informacja nie wystarczy by stwierzić że x jest liczbą
A. dodatnią B. wymierną C. Rzeczywistą D. Całkowitą
3.Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T17:58:26+01:00
1. c,d
2. a, ponieważ liczby nieujemne to liczby {0, +nieskończoność}, a liczby dodatnie to {1,+nieskończoność}
3. 4905, rozwiązanie w załączniku
2 3 2