Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T17:54:11+01:00
W dowolnym ruchu przebiegającym bez tarcia (i innych strat energii) energia mechaniczna układu izolowanego jest stała.

Emechaniczna = const
3 2 3
2009-12-20T17:56:15+01:00
Zasada zachowania energii - w układzie izolowanym suma składników wszystkich rodzajów energii całości (suma energii wszystkich jego części) układu jest stała (nie zmienia się w czasie).

Zasada zachowania energii w mechanice klasycznej i kwantowej jest konsekwencją symetrii translacji (przesunięć) w czasie. Ma ona jednak w fizyce szersze znaczenie. Przyjmuje się, że zasada zachowania energii jest spełniona również w układach nieprzejawiających takiej symetrii i nie dających się opisywać przy użyciu formalizmu hamiltonowskiego. W ramach tego formalizmu wyprowadzany jest związek między zasadami zachowania a symetriami układów fizycznych. Przykładami takich układów są:

* układy opisywane przez fizykę statystyczną, gdzie symetria w czasie dla całego układu nie jest zachowana,
* układy związane z występowaniem siły tarcia,
* inne układy na przykład cechujące się przemianami nierównowagowymi, dla których opis hamiltonowski jest nieadekwatny.

2 2 2
2009-12-20T18:03:47+01:00
Jeżeli ciało spada, to jego energia potencjalna maleje (bo wysokość maleje), a energia kinetyczna rośnie (bo jego prędkość rośnie). Zachodzi tu przemiana energii potencjalnej w kinetyczną.

Zbadajmy sumę Ep + Ek spadającego ciała w różnych punktach wysokości, np. A, B i C.

|AC| = h
|AB| = |BC| = h / 2

WYDAJE MI SIĘ , ŻE TAK ..