Odpowiedz na poniższe pytania.
a) Jaki odczyn ma roztwór o pH = 4,a jaki o pH = 12
b) W którym z roztworów,o pH = 1,czy o pH = 3,będzie większe stężenie jonów
H-
c) W którym z roztworów,o pH = 10 czy pH = 13,będzie większe stężenie jonów
OH-
d) Która z podanych substancji ma odczyn obojętny: kwas solny,woda destylowana czy zasada sodowa

1

Odpowiedzi

2009-12-20T17:54:00+01:00
PH=4 odczyn kwaśny
pH=12 odczyn zasadowy
b)
pH=1
c)
pH=13
d)
woda destylowana
7 4 7