Ważne!! prosze o szybkie rozwiązanie..:)
W dwóch kg wody rozpuszczono pół kg soli. Jakie jest stężenie procentowe soli w tym roztworze? Ile wyniesie to stężenie, gdy do tego roztworu dodamy 1kg wody? A ile kg soli należy dodac do pierwszego roztworu, aby otrzymac roztwór, w którym stosunek ilości soli do ilości wody wynosi 1:3?

1

Odpowiedzi

2009-12-20T18:25:51+01:00
Dane:
mrozp=2kg
ms=0,5kog
Szukane:
Cp=?
Rozwiązanie:
mr=2kg+0,5kg=2,5kg
Cp=ms/mr*100%
Cp=0,5kg/2,5kg*100%=20%

+1kg wody
Dane:
mrozp=2kg+1kg=3kg
ms=0,5kg
Szukane:
Cp=?
Rozwiązanie:
mr=3kg+0,5kg=3,5kg
Cp=0,5kg/3,5kg*100%=14,3%