Odpowiedzi

2009-12-20T17:59:50+01:00
Jest zła treść zadanie ale mówię:
drzewa liściaste są bardziej wrażliwe na zanieczyszczone powietrze gdyż mają większą powierzchnię swoich liści niż u drzew iglastych
10 3 10
2009-12-20T18:00:16+01:00
Urozmaicenie do dość jednorodnego krajobrazu pokrytego zwartymi lasami wprowadził dopiero człowiek. Po wycięciu fragmentów olbrzymich obszarów lasów pod budowę osiedli i użytkowanie rolnicze stworzył on powierzchnie odsłonięte, niewielkie obrzeża i duże strefy brzegowe, a tym samym nowe układy biotopów. Krajobraz naturalny zmienił się w krajobraz zagospodarowany. Mogły się w nim rozprzestrzenić takie gatunki, które poprzednio w lasach rosły dosłownie w cieniu, zwłaszcza rozmaite rośliny krzewiaste. Na odsłoniętych miedzach i skarpach, wzdłuż dróg, w zaroślach, w szpalerach drzew i krzewów oraz innych zadrzewieniach śródpolnych zaczęły one odtąd stanowić roślinność fenotypową terenów zagospodarowanych, stwarzając równocześnie gęstą sieć ekologicznie bardzo cennych mikrobiotopów, które służą innym gatunkom jako drogi rozprzestrzeniania się. Często spotkać można w szczerym polu w charakterystycznych punktach, jak rozwidlenia dróg, miejsca kultu lub upamiętnione ważnymi wydarzeniami, wspaniałe drzewa wolno stojące, które dzięki nieograniczonemu dostępowi światła mają piękny pokrój z równomiernie wykształconą, nisko spływającą koroną.
6 4 6