Odpowiedzi

2009-12-28T22:44:16+01:00
Wstęp:

- kilka słów o smym utworze- tytuł, i jego autorze ( informacja o kim bedziesz pisać)
- przedstawienie postaci ( podstawowe informacje o bohaterze, ewentualna uwaga czym Cię zainteresowała, że postanowiłaś pisać właśnie o nim)
- teza- zakładasz czy bohater jest pozytywny czy tez negatywny ( w dalszej części charakterystyki będziesz rozwijać postawiąną w tym miejscu tezę).

Rozwinięcie:

- cechy wyglądu
- cechy uosobienia
- cechy charakteru - dobre - zalety, w tym argumenty [ + cytaty potwierdzające ]
- - argumenty pozytywne (conajmniej 3) mówiące o dobroci, szlachetności bohatera itp. - element rozprawki, rozmyślasz nad cechami postaci;
- cechy charakteru - złe - wady, w tym argumenty [ + cytaty potwierdzające ]
- - argumenty negatywne (conajmniej 3) mówiące o nagannym zachowaniu itp.
- pod koniec można dodać krótką, ocenę postaci, wplatając w to swoje odczucia aczkolwiek niekoniecznie, można ewentualnie poprzeć się następnymi fragmentami z tekstu.

Zakończenie:
- podsumowanie wad i zalet, obalenie bądź potwierdzenie tezy postawionej we wstepie ( krótkie streszczenie wymienionych cech charakteru, wraz z argumentami[zły czy dobry])

mozliwość zakończenie pracy jakąś myślą, metaforą, przysłowiem pasującym do tego tematu....