Odpowiedzi

2009-12-20T18:09:41+01:00
Butanol - 74
węgiel - 48
48/74 x 100% = 64,9%

C/H = 48/10 = 24/5
2009-12-20T18:30:55+01:00
C4H9OH - butanol

masa cząsteczkowa: 4*C + 10*H+ 1*O= 4*12u + 10 * 1u + 1*16 u= 48 u + 10 u + 16 u = 74 u

stężenie % węgla w butanolu: 48u/74 u = 64,9%

stosunek masowy: 48u/ 10 u = 4,8
2 3 2