Czterech pracowników może naprawić pewien odcinek drogi w czasie 16 godzin. Napisz wzór funkcji wyrażający zależność liczby pracowników ( oznacz przez y ) od liczby godzin pracy x.
Ułóż tabelkę wartości y dla x∈ { 1, 2 , 4, 8, 16 }

1

Odpowiedzi

2009-12-20T19:32:00+01:00
Do znalezienia wzoru funkcji wykorzystamy proporcję odwrotną ( jest to proporcja odwrotna ponieważ wraz ze wzrostem jednego składnika np. liczby pracowników, drugi składnik maleje tj. liczba godzin)
pracownicy ----- czas
4 --------------- 16
y --------------- x
W proporcjanolności odwrotnej mnoży sie " na wprost":
4*16=y*x
y=64/x
gdzie x≠0


Tabelka:
x 1; 2; 4; 8; 16;
__________________________________
y 64; 32; 16; 8; 4;