Odpowiedzi

2009-09-14T17:47:21+02:00
Oblicz:

b) (5⁴/5²)³=5³=125
c) (⅖)⁷ * 2,5⁶=(4/25)⁶*(25/10)⁶=(4/25*25/10)⁶=(2/5)⁶=
d) 4⁵/2⁷ * 5³=(2²)⁵/2⁷*5³=2¹⁰/2⁷*5³=2³*5³=(2*5)³=10³=10000
e) 9³ * 4⁴ / 6¹⁰=(3²)³*(2²)⁴/3¹⁰*2¹⁰=3⁶/3¹⁰*2^8/2¹⁰=3^(-4)*2^(-2)=
=1/3⁴*1/2²=1/81*1/4=1/243
f) 0,25³ : 0,5³ / 5³=(0,25:0,5)³/5³=0,5³/5³=0,1³=0,001

Zapisz w postaci jednej potęgi:
d) (2/7)⁵ * 7⁵=(2/7*7)⁵=2⁵
f) (2,5)¹⁰ : 25¹⁰=(2,5:25)¹⁰=0,1¹⁰

^-ten znak oznacza potęge, np. 9^5( 9 do potęgi 5), 6^(-4)[6 do potęgi -4]