Pole powierzchni całkowitej pewnego graniastosłupa prostego jest równe 120cm².Wysokość graniastosłupa wynosi 5cm, a obwód podstawy jest równy 20cm.Jakie jest pole podstawy tego graniastosłupa

(Proszę podać wszystkie obliczenia i informacje jakim wielokątem jest podstawa)

1

Odpowiedzi

2009-12-20T18:12:30+01:00