Za 3,60 zł można kupić y bułek w cenie x złotych za jedną bułkę.
a) Napisz wzór funkcji określający zależność liczby bułek od ceny.
b) Oblicz cenę jednej bułki, jeśli y∈ { 18, 12, 6, 3 }.
c) Wskaż współczynnik proporcjonalności tej funkcji

1

Odpowiedzi

2009-12-20T18:24:08+01:00
1.
y=3,6/x
2.
y=3,6/x /*x
xy=3,6 /*y
x=3,6/y

x=3,6/18
x=0,2 zł

x=3,6/12
x=0,3 zł

x=3,6/6
x=0,6 zł

x=3,6/3
x=1,2 zł

3.
y/x=18/0,2
y/x=180/2
y/x=90

8 4 8