Proooooszzze! na jutro
w układzie okresowym pierwiastków chlor znajduje sie w grupie 17. Pozostałe pierwiastki tej grupy tworzą, podobnie jak chlor, kwasy beztlenowe.Uzupelnij
przykład jak to ma byc:
nazwa kwasu:kwas chlorowodorowy
wzór sumaryczny:HCl
wzór strukturalny:H-Cl
wartościowość reszty kwasowe:I
masa cząsteczkowa:(na górze m na dole HCl)mHCl = 36,5
% masowy pierwiastków :%H-2,74% , %Cl-97,26%
sotosunek masowy pierwiastków:mH/MCl=2/71
a tu co ma byc
a) tyllko jest wzór strukturalny:H-F
b)tylko jest wzór sumaryczny:HBr
c)jest tylko nazwa kwas jodowodorowy

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:41:52+01:00
A) tyllko jest wzór strukturalny:H-F
nazwa kwasu: kwas fluorowodorowy
wzór sumaryczny: HF
wartościowość reszty kwasowej: I
masa cząsteczkowa: 1u + 19u=20u
% masowy pierwiastków:
%H= 1/20 * 100%= 5%
%F= 19/20*100%= 1900/20%= 95%
stosunek masowy pierwiastków: mH/mF= 1/19

b)tylko jest wzór sumaryczny:HBr
nazwa kwasu:kwas bromowodorowy
wzór strukturalny: H-Br
wartościowość reszty kwasowej: I
masa cząsteczkowa: 1u + 80u=81u
% masowy pierwiastków:
%H= 1/81*100%= 100/81%= 1,23%
%Br= 80/81*100%= 8000/81%= 98,77%
stosunek masowy pierwiastków: mH/mBr=1/80

c)jest tylko nazwa kwas jodowodorowy
wzór strukturalny: H-I
wzór sumaryczny: HI
wartościowość reszty kwasowej: I
masa cząsteczkowa: 1u + 127u= 128u
% masowy pierwiastków:
%H= 1/128*100%= 100/128%= 0,78%
%I= 127/128*100%= 12700/128%= 99,22%
stosunek masowy pierwiastków: mH/mI= 1/127
17 4 17
2009-12-20T18:47:38+01:00
A) kwas fluorowodorowy
HF
H-F
wartosc.reszty kw.: I
mHF= 1* 1u+ 1*19 u = 20 u
% masowy pierwiastków: F= 95% H: 5 %
stos. masowy pierw.: H/F= 1/19

B) kwas bromowodorowy
HBr
H-Br
wart. reszty kw.: I
mHBr= 1* 1u+ 1*80u = 81 u
% masowy: Br = 99% H: 1%
stos. mas. pierw.: H/Br = 1/80

C) kwas jodowodorowy
HI
H-I
wart.reszty kw.: I
mHI= 1*1u + 1* 127 u = 128 u
% masowy: I: 99% H: 1%
masowy pierw.: H/I = 1/127
6 5 6