Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:27:48+01:00
Katowice będą gospodarzem II Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Pakiet klimatyczny i konsekwencje jego wdrożenia dla państw europejskich, wyzwania i szanse Europy w najbliższych latach, nowy ład gospodarczy jako efekt kryzysu - to niektóre przewodnie tematy II Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w połowie kwietnia w Katowicach.

W połowie stycznia ruszy rejestracja uczestników, chcących wziąć udział w kongresie, na którym spodziewani są europejscy politycy, naukowcy i szefowie wielkich korporacji. Honorowym przewodniczącym komitetu organizacyjnego kongresu został szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który wspierał także organizację jego pierwszej edycji.

Zainteresowanie pierwszym kongresem, zorganizowanym w kwietniu ubiegłego roku, przerosło oczekiwania organizatorów. W konferencjach i dyskusjach, które wypełniły trzydniowy program, wzięli udział m.in. szefowie największych polskich firm różnych branż, przedstawiciele rządu i świata nauki. Wśród gości był premier Donald Tusk i troje unijnych komisarzy.

Sukces pierwszego kongresu spowodował, że jego organizator - Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) - zdecydował o wprowadzeniu przedsięwzięcia na stałe do kalendarza europejskich wydarzeń gospodarczych. Przyszłoroczną edycję zaplanowano między 14 a 16 kwietnia. Najważniejszym tematem będzie pakiet klimatyczny i jego konsekwencje dla europejskiej gospodarki.

"Pakiet klimatyczny to bez wątpienia krok milowy w kwestii ochrony środowiska. Nałożenie ograniczeń, głównie w odniesieniu do emisji CO2, powoduje jednak natychmiastowe i daleko idące konsekwencje dla gospodarek krajów członkowskich i ich konkurencyjności. Podczas kongresu będziemy m.in. zastanawiać się, jak ją utrzymać i zwiększać" - powiedział prezes grupy PTWP Wojciech Kuśpik.

W sumie zaplanowano 14 sesji tematycznych, podczas których politycy, ekonomiści i przedsiębiorcy mają dyskutować także o głównych wyzwaniach i szansach Europy w najbliższych latach, w tym o nowym ładzie gospodarczym, powstałym w efekcie kryzysu gospodarczego.

Organizatorzy zapowiadają, że Europejski Kongres Gospodarczy 2010 będzie jedną z największych imprez tego typu w Europie Środkowej, gromadzącą ok. 3,5 tys. uczestników. Współorganizatorami kongresu są samorządy: Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny i miasto Katowice.