* Once you’ve accumulated 6 squares, you can start building the individual units. Start by taking the two innermost flaps of one square and folding them over so that they tounch and make a loop. I normally fold this so that the white side of the paper is exposed — the allows the last flaps to be folded so that the patterned side is exposed, but it’s up to you. Tape or glue the loop to hold it in place.
* Now turn the paper over, then take the next set of flaps and fold them together to make another loop. Again, use tape or glue to secure the loop. Repeat this process for the remaining pair of flaps, making sure to fold each loop the opposite way as the previous one. When you finish a single unit, it should look like this:

co to znaczy na polski

3

Odpowiedzi

2009-12-20T18:34:14+01:00
* Kiedyś ty zgromadzisz 6 pól (to jest czas present perfekt wiec nie mam jak tego przetłumaczyć - chodzi o to że coś się działo i dzieje się do dziś ;), możesz zacząć tworzyć oddzielne jednostki. Początek polega na braniu dwóch kwadratowych klapek i składaniu ich tak aby one stworzyły pętlę. Zwykle składam to tak, że biała strona papieru jest odkryta — pozwala ostatnim klapkom zostać złożonym tak, że ozdobiona wzorem strona jest odkryta, ale to zależy do ciebie. Skleić taśmą albo przyklejać (klejem) pętlę żeby trzymała się na miejscu.
* Teraz odwrócić papier, wtedy umieścić następny zbiór klapek i składać je razem aby stworzyć inną pętla. 'Co więcej' (nie wiem jakimi to słowami zastąpić, ale chyba zrozumiesz ;), użyj taśmy albo kleju by uzyskać pętlę. Powtórz ten proces dla pozostałej pary klapek, pamiętaj abyzłożyć każdą pętlę w przeciwną stronę jako poprzedni. Gdy skończysz pojedynczą jednostkę, to powinno mniej więcej tak:
2009-12-20T19:25:32+01:00
* Po zgromadzonych 6 kwadratów, można rozpocząć budowę poszczególnych jednostek. Start biorąc dwóch najgłębszych klapy jeden kwadrat i składanie ich na to, że tounch i zrobić pętlę. I zwykle klapki to tak, że biały stronie papieru jest narażona - pozwala ostatnio klapy być złożone tak, że wzór strony była widoczna, ale to zależy od ciebie. Taśmy lub kleju do pętli trzymaj go w miejscu. * Teraz kolei na papierze, a następnie podjąć kolejny zestaw klapy i klapki je razem do innej pętli. Ponownie, taśmy lub kleju użyć do zabezpieczenia pętli. Powtórz ten proces dla pozostałych par klap, upewniając się spasować każdej pętli odwrotnie, jak poprzedni. Po zakończeniu jednej jednostki, powinna ona wyglądać tak:

:)))
2009-12-20T21:32:06+01:00
Kiedy zgromadzisz 6 kwadratów, możesz zacząć budować indywidualne części. Początek do brania dwóch najgłębszych klapek jednego kwadratu i składania ich ponad więc zrób pętlę. Normalnie składałem to, żeby biała strona papieru została wystawiona — pozwala ostatnie klapki zostać złożone, żeby wzorzysta strona została wystawiona, ale to zależy od ciebie. Kaseta albo sklej pętlę, by trzymać to na miejscu.
* Teraz przewróć papier, wtedy wziąć następny komplet klapek i złożyć ich razem, by zrobić inną pętlę. Znów, kaseta użycia albo klej, by zabezpieczyć pętlę. Powtórz ten proces dla pozostawaną parą klapek, upewniając, by złożyć każdą pętlę przeciwny sposób jako poprzedni jeden. Kiedy kończysz pojedynczą część, to powinno spojrzenie w tym sposobić: