Podkreśl linią ciągłą liczebniki odpowiadające na pytanie ile?, a linią falistą- odpowiadające na pytanie który (które)?

Na pierwsze danie - szyszek zbieranie,
suchych gałązek trzask.
Na drugie danie - dymu wąchanie.
Niech w nos i w oczy wyszczypie nas.
Trzecie danie - długie czekanie,
na to, co w ogniu upiec się ma.
A na deser każdy dostanie
czarne, parzące ziemniaki dwa.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:29:03+01:00
Ile? - dwa
który?-pierwsze,drugie,trzecie
2009-12-20T18:28:23+01:00
Na pierwsze danie - szyszek zbieranie,
suchych gałązek trzask.
Na drugie danie - dymu wąchanie.
Niech w nos i w oczy wyszczypie nas.
Trzecie danie - długie czekanie,
na to, co w ogniu upiec się ma.
A na deser każdy dostanie
czarne, parzące ziemniaki dwa.

ile? dwa
który z kolei? pierwsze, drugie, trzecie