Na rysunku przedstawiającym prostopadłościan zaznaczono jego przekrój.
a) Oblicz objętość i pole powierzchni tego prostopadłościanu
b)Jaką długość ma przekątna tego prostopadłościanu.
c)Jakie pole powierzchni ma zaznaczony przekrój.

1

Odpowiedzi

2009-09-14T18:32:12+02:00
A)
Pc=2*Pp+Pb
Pp=2√2*2√10=8√5
Pb=2√2*3√3*2+2√10*3√3*2=12√6+12√30=√150+√174=√324=18
Pc=8√5*2+18=16√5+18
V=a*b*H
V=2√2*2√10*3√3=12√60=24√15

b)
d=przekątna podtawy
d²=(2√2)²+(2√10)²=48
d=4√3
D=przekątna graniastosłupa
D²=(4√3)²+(3√3)²=48+27=75
D=√75=5√3

c)
P=4√3*3√3=36
63 4 63