Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:33:57+01:00
Owoce zbiorowe – owoce powstające z zalążni kilku słupków nie zrastających się ze sobą. Z zalążni tych rozwijają się odrębne owoce, które w czasie dojrzewania nie odpadają jednak oddzielnie lecz w całości.

Owoce zbiorowe dzielą się na:

* wielomieszkowe, jabłkowe (np. owoce jabłoni, gruszy, jarząbu pospolitego),
* wieloorzeszkowe (np. truskawka, poziomka),
* wielopestkowcowe - z poszczególnych zalążni wielosłupkowego kwiatu powstają drobne pestkowce, które zrastają się mięsistymi częściami owocni i osadzone są na jednej wspólnej osi, powstałej z dna kwiatowego (np. malina, jeżyna).
4 2 4
2009-12-20T18:36:51+01:00
Owoc organ wytwarzany jest przez rośliny okrytonasienne. Owoc Powstaje po zapłodnieniu z zalążni słupka lub z płonnych elementów kwiatu np.dna kwiatowego.
3 2 3
2009-12-20T18:38:59+01:00
Owoc to charakterystyczny organ dla roślin okrytozalążkowych, osłaniający nasiona i ułatwiający ich rozsiewanie się.
Owoc składa się z owocni i nasion.
Nasiona powstają z zalążków, a owocnie z zalążni słupka. Owoc rzekomy, owoc szupinkowy, w którego wykształceniu, oprócz zalążni, uczestniczą inne składniki kwiatu, tworzące tzw. szupinkę.
Jabłko- jego soczysta część powstaje z dna kwiatowego, a owocolistki tworzą łuski otaczające nasiona.
4 2 4