Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T23:12:18+01:00
1.
Rozpuszczalność CuSO4 w 20 st. C wynosi ok 23g/100g H20
a) 23g.
b) 65-23=42g.
c) do ok. 94 st. C, gdyż w 94 st. C rozp. wynosi 65g/100g H2O

2.
w 0 st. C --> 185g/100g H2O
w 10 st. C --> 190g/100g H2O

3.
3g. subst. rozpuszcza się w 25g. roztworu, więc:
m subst.=3g.
m rozpuszczalnika.=25-3=22g
układasz proporcję:
3g. subst. ----- 22g. rozpuszczalnika
xg. subst. ----- 100g. rozpuszczalnika

x=(3*100)/22=13,64g.
Odp. Rozpuszczalność tej subst. w temp. 19 st. C wynosi 13,64g/100g H2O

4.
proporcja:
31,25g. subst. ----- 250g. wody
x g. subst. ------100g. wody

x=3125/250=12,5g.
Odp. Rozp. wynosi 12,5g/100g H2O

5.
m subst.=8,5g
m roztworu=40g
m rozpuszczalnika=40-8,5=31,5g

8,5g Ba(NO3)2 ---- 31,5g rozp.
x g Ba(NO3)2 ---- 100g rozp.

x=(8,5*100)/31,5=26,98g.

Odp. Rozp Ba(NO3)2 w temp. 80 st. C wynosi 26,98g/100g H2O

6.
m subst.=5g
Cp=1%

Cp=(m subst./m rozt.)*100% ==> m rozt.=(m subst. * 100%)/Cp
m rozt.=500g.
m H2O=500-5=495g.
Odp. Ten roztwór zawiera 495g wody.

7.
m roztworu = 150g
Cp = 10%
m subst.=?

Cp=(m subst / m roztw.)*100% ===> m subst. = (Cp * m rozt.)/100%
m subst. = 15g.
Odp. Potrzeba 15g sody.

8.
Potrzeba 5g sody i 495g wody

9.
V roztw. = 150 cm3
d roztw. = 1,09 g/cm3
Cp = 8%
m subst.=?

m roztw. = d roztw. * v roztw.
m roztw. = 1,09*150=163,5g.

m subst. = (Cp * m roztw.)/100%
m subst. = 13,08g.

Odp. W tym roztw. będzie się znajdowało 13,08g. substancji.

10.
Cp=4%
m subst.=1 kg = 1000g.
m roztw. = ?

m roztw. = (m subst. * 100%)/Cp
m roztw. = 25000g = 25 kg.

Odp. Odparowaniu należy poddać 25 kg wody morskiej.