Odpowiedzi

2009-12-21T22:52:07+01:00
A=(-4;-2) B=(3;-2) C=(3;3) D=(-4;2)

Przekątnymi będą |AC| oraz |BD|

Zatem ze wzoru na dł. odcinka:
|AB|=√(x-x₀)²+(y-y₀)²
x,y to wsp. pktu B, x₀ i y₀ punktu A

|AC|= √(49+25)= √74
|BD|= √(16+49)= √65
Teraz proste na których się zawierają...

AC:
(-2=-4a+b
(3=3a+b

(2=4a-b
(3=3a+b
7a=5
a= ⁵/₇
b= ⁶/₇

y= ⁵/₇x + ⁶/₇

BD:
(-2=3a+b
(2=-4a+b

(-2=3a+b
(-2=4a-b
7a= -4
a= -⁴/₇
b=-⁴/₇

y= -⁴/₇x -⁴/₇

Proszę i liczę na naj :)
1 5 1