Sumy algebraiczne
1 gimnazjum Ćw. str.38

1. zapisz sumy jednomianów podobnych w prostszej postaci:
a) 6xy-5xy+4xy-3xy+2xy-xy=
b)2,5a-a-4a+6,5a-3,5a=
c)0,3x-0,4x+0,5x-0,6x+0,7x=
d)696y-969y+69y-96y=
e) jedna druga a do potegi drugiej dodac jedna trzecia a do potegi 2 dodać jedna szosta a do potegi drugiej odjac dwa a do potegi drugiej =

2. podkreśl w jednakowy sposob wyrazy podobna sume
a) 2a+3b-c-4a-3b+2c=
b)3x-2y+3,5x-y+2+0,5y=
c))xy+3x-y+1-2xy-2x+y+1=

3. Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne
a) 2xy+ ...=3xy+x
b) 3mn+...=3
c) 2x do potegi drugiej-2x+...=2x
d) a do potegi drugiej - b do potegi drugiej+...= b do potegi drugiej+a do potegi drugiej

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
str. 39
1.zapisz dane wyrażenie, nie uzywając nawiiasów
a) -(-a)+(-b)=
b)-(-a)-(-b)=
c) a+(-(-b))=
d)a-(-(-b))=
e) -(-(a-b))=
f)a-(b-a)=

3.Po lewej stronie poniższych równości brakuje nawiasów.Wstaw je w odpowiednich miejscach.
a)3x-2y+1-x+y=2x-3y+1
b)4m+2n-3+m-n+1=5m+n-4
c)-2t+u-w+t-1+w=-3t+u+1

z gory dzieki

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:56:10+01:00
1.
a) 6xy - 5xy + 4xy - 3xy + 2xy - xy = 3xy
b) 2,5a - a - 4a + 6,5a - 3,5a = 0,5a
c) 0,3x - 0,4x + 0,5x - 0,6x + 0,7x = 0,5x
d) 696y - 969y + 69y - 96y = -300y
e) ½ ² + ⅓² + ⅙² - 2² = 3/6² + 3/6² + ⅙² - 2² = (3/6 + 3/6 + ⅙ - 2)² = (7/6 -2)² =

2.
a) 2a + 3b - c - 4a - 3b + 2c =
ja pogrupuje, bo tu nie podkreślę ;p
2a, -4a
3b, -3b
-c, 2c

b) 3x - 2y + 3,5x - y + 2 + 0,5y =
3x, 3,5x
-2y, -y, 0,5y
2

c) xy + 3x - y + 1 - 2xy - 2x + y + 1 =
xy, -2xy
3x, -2x
-y, y
1, 1

3. Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne
a) 2xy + 1xy + x = 3xy + x
b) 3mn + (-mn) = 3
c) 2x² - 2x + 4x - 2x² = 2x
d) a² - b² + 2b² = b² + a²


str. 39
1.
a) -(-a)+(-b) = a - b
b) -(-a)-(-b) = a + b
c) a+(-(-b)) = a + b
d) a-(-(-b)) = a - b
e) -(-(a-b)) = a - b
f) a-(b-a) = a - b + a = 2a - b

3.
a)3x - 2y + 1 - (x + y) = 2x - 3y + 1
b)4m + 2n - 3 + m - (n + 1) = 5m + n - 4
c)-2t + u - (w + t - 1) + w = -3t + u + 1
10 4 10
2009-12-20T19:00:25+01:00
1./38

a) 3xy
b) 0,5a
c) 0,5x

1./39

a) a - b
b) a + b
c) a + b
d) a - b
e) a -b + a = 2a - b

3./39
a) (3x-2y)+1(-x+y) = 2x-3y +1
b) 4m+2n -3+(m-n) +1 = 5m+n-4
c) (-2t)+u(-w+t)-1+w=-3t+u+1

3/39 chyba tak ma być !!!
A reszty mi się nie chce robić xD
4 3 4