To są jakieś wymagania prosze o odpowiedzi : :)

Katechizowany :
1.uzasadnia , dlaczego powinien dzielić sie swoimi uzdolnieniami,
2.wskazuje ,kto jest wezwany do udziału w katechezie i z czego to wynika
3.tłumaczy dlaczego Jezus wyjaśnia Pisma uczniom w drodze Emaus
4.poszukuje prawdy płynoncej z wiary
5.przyjmuje odpowiedzialność za osiąganie życie wiecznego
6.wyjaśnia jak chrzejścijan powinien patrzeć na świat w którym zło łączy sie z dobrem
7.wylicza powody zrywania przez człowieka kontakti z Bogiem .
8.tłumaczy w jaki sposób członkowie Kościoła katolickiego powinni odnosić sie do wyznawców innych religii
9.ukazuje wartość chrzejścijańskich dokumentów potwierdzających życia i działalności Jezusa .
10.przyjmuje odpowiedzialność za usłyszane słowo o Bogu
11.wyjaśnia dlaczego godność człowiek nie może być naruszana

1

Odpowiedzi

2009-12-20T18:55:48+01:00
1. PONIEWAŻ NIE KAŻDY MA PREDYSPOZYCJE ŻEBY ŚPIEWAĆ CZY GRAC NA INSTRUMENTACH. TRZEBA BYĆ DOBRYM DLA INNYCH
2DO NAUKI JEST WEZWANY KAŻDY CZLOWIEK.NIGDY NIE JEST ZAPÓŻNO ABY UCZYĆ SIE O BOGU,WYNIKA TO Z POTRZEB MORALNYCH.
3CHCIAŁ POKAZAĆ UCZNIOM ŻE SŁOWA ZAWARTE W PIŚMIE MAJA DWA ZNACZENIA TZW."DRUGIE DNO"
4DOSZUKUJE SIE TEGO CO JEST GŁEBIEJ UKRYTE ZA ZWYKŁYMI SLOWAMI
5.CHCE A WRĘCZX PRAGNIE BYĆ ZBAWIONYM
6.CHRZEŚCIJANIN POWINIEN WYBIERAC DOBRO I NA NIM OPIERAĆ SWOJĄ WIEDZĘ I SIŁE ŻYCIOWĄ
7.PSEŁDO BOGOWIE ZAGARNIAJĄ UMYSŁY LUZDI NP. TELEWIZJA,INTERNET.
8.POWINNIŚNI BYĆ TOLERANCYJNI:)
9.OPIERA SIE NA PIŚMIE ŚWIĘTYM
10.MÓWI O STWÓRCY DOBRZE A GDY SLUCHA SLOWA BOŻEGO PRZEKAZUJE JE INNYM
11.KAŻDY CZŁOWIEK JEST INNY I MA RÓWNE PRAWA
1 5 1