oblicz
a) 12,5% liczby 1600
b) znajdź kwotę o 2% mniejszą niż 3000
c) znajdź długość o 125% większą od długości 160m
d) jaka to liczba , której 150% stanowi 330
e) jaka to liczba, której 3% stanowi 12
f) jaki procent masy 200kg stanowi masa 240kg
g) przez wakacje Marcin urósł o 8 cm i ma obecnie 168cm wzrostu. o ile procent zwiększył się wzrost Maćka
h) Nowa wersja filmu jest o 9 min krótsza od wersji oryginalnej. Ile minut trwała wersja oryginalna jeśli skrócono ją o 12%

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-09-14T18:06:47+02:00
A) 12,5%*1600=125/1000*1600=200
b) 98%*3000=98/100*3000=2940
c) 225%*160m=225/100*160=360m
d) 150%-330,
100%-x, x=100%*330/150%=220
e) 3%-12
100%-x, x=100%*12/3%=400
f) 240/200*100%=120%
g)168-8=160cm , 8/160*100%=5%
h) 9 min-12%
x-100% x=9*100%/12%=75
1 1 1
2009-09-14T18:19:47+02:00
A)
12,5% * 1600 = ⅛ * 1600 = 200

b)
2% * 3000 = 2/100 * 3000 = 60
3000 - 60 = 2940

c)
o 125% większą czyli będzie to całość + 125% czyli inaczej: 100% + 125% = 225 %
225% * 160 = 360 [m]

d)
150% --- 330
dzielisz przez 3
50% --- 110
mnożysz razy 2
100% - 220
Ta liczba to 220.

e)
3% --- 12
dzielisz przez 3
1% --- 4
mnożysz razy sto
100% --- 400
Liczba to 400.

f)
tworzysz ułamek
240/200
dzielisz przez 2
120/100
mnożysz razy 100%
120/100 * 100% = 120% (jeśli tego nie rozumiesz napisz mi wiadomość)
Odp. 240kg stanowi 120% 200kg.

g)
urósł 8 cm i ma 168, czyli miał 168-8 = 160
układamy ułamek:
8/160
skracamy przez 8
1/20
rozszerzamy razy 5
5/100
mnożymy razy 100%
5/100 * 100% = 5%
Odp. Urósł o 5%.

h)
Skrócono film o 12% czyli 9 min.
Proporcje:
12% --- 9
100% --- x
mnożymy na krzyż
12% * x = 9 * 100%
skracamy znak procent
12x = 900
dzielimy przez 12
x = 75

Odp. Oryginalna wersja trwała 75 min.