Odpowiedzi

2009-12-20T18:49:36+01:00
Ma dużą objętość
obejmuje niewielki okres czasu
zaczyna sie inwokacją
ma długie rozbudowane zdania
ma porównania homeryckie
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T18:50:53+01:00
• Inwokacja - -w Iliadzie np. już na wstępie autor
zwraca się do muz z prośba o natchnienie twórcze, które ma mu pozwolić właściwie opisać historie Achillesa.

• Dystans autora eposu wobec świata przedstawionego

• Wyjątkowo szczegółowe opisywanie niektórych przedmiotów – np. słynny opis tarczy Achillesa

• Pokazywanie dwóch równoległych światów – ziemskiego i boskiego

• Odwoływanie się do czynnika boskiego (motyw postępowania ludzi) i do przeznaczenia – nadrzędnego wobec woli boskiej

• Opisywanie także mniej znaczących epizodów w toku całego ciągu opisywanych wydarzeń

• Nadzwyczaj barwny sposób przedstawienia scen bitewnych

• Pełen patosu podniosły styl, z użyciem wielu środków stylistycznych, takich jak kwieciste epitety i wyjątkowo rozbudowane porównania

• Stosowanie heksametru.
2009-12-20T18:53:06+01:00
Epos jest jednym z głównych gatunków epiki. Był to dominujący gatunek przed powstaniem powieści. Epos przedstawia dzieje legendarnych bądź historycznych bohaterów, dziejących się na tle wydarzeń przełomowych dla społeczności. Utwór zazwyczaj wierszowany, którego zalążkiem były mity, opowiadania i baśnie, opowiadające o ważnych postaciach i zdarzeniach, opisujące wartości i wierzenia. Epos powstał już w trzecim tysiącleciu p.n.e. w Babilonii . Epos starożytnej Grecji, ukształtowany został w IX-VIII w.p.n.e. w Azji mniejszej na gruncie kultury japońskiej. Najwybitniejsze dzieła epiki greckiej przypisywane są Homerowi ("Iliada" i "Odyseja").
Cechy eposu homeryckiego:
Występują dwie płaszczyzny fabularne, które mają wzajemny wpływ na siebie- świat bohaterów i świat bogów.
Wola bogów stanowi główną motywację działania postaci ziemskich. Żadne ważniejsze wydarzenie nie dzieje się bez ingerencji sił wyższych. Bohaterowie są silnie związani nie tylko z bogami,ale także ze swoim "ziemskim" społeczeństwem, jego prawami i obyczajami. Bogowie posiadają cechy ludzkie, często kierują się emocjami. Występuje narrator wszechwiedzący i obiektywny. Występują stałe epitety i bardzo rozbudowane porównania.