3. Ciało o masie m2 = 10 kg jest połączone nicią przerzuconą przez bloczek z ciałem o masie m1 = 2kg. Oblicz ile czasu będzie trwał ruch ciała m1 z wys. h = 1m oraz z jaką prędkością uderzy on w podłogę, jeżeli współczynnik tarcia ciała o masie m2 o podłoże wynosi = 0,1.

1

Odpowiedzi

2009-12-25T01:14:07+01:00
Kolego/koleżanko, brakuje chyba promienia bloczka. Bo inaczej można interpretować to, że sile grawitacji na ciało 1 przeciwdziała siła tarcia ciała 2.
wtedy:
Ft-siła tarcia
Ft=m2*g*µ
Fn-siła działająca na ciało 1 ciągnąca w dół
Fn=m1*g-m2*g*µ=g(m1-m2*µ)
sprawdzamy czy ciało wogóle będzie spadać(Fn>0)
Fn=10(2-1)=10 [N]

Fn=(m1+m2)*a a=Fn/(m1+m2) //(m1+m2) bo przecież cały
s=a*t²/2 //układ ma to przyspieszenie
t²=2s/a=2s*(m1+m2)/Fn
t²=2*1*(10+2)/10=2,4 [s²]
t≈1,55 [s]
v=a*t
v=10*1,55/12≈1,29 [m/s]

To chyba wszystko.
2 5 2