Domy Kasi , Joli Arka i Basi znajdują się w wierzchołkach czworokąta . Dzieci oznaczyly literami długość odcinków łączących ich domy . Odległość domu basi do domu arka jest równa 600m , domu arka od joli dwie piąte km , dom joli od domu kasi jedna czwarta kilometra , a domu kasi od domu basi 750 m . Wyraź w kilometrach długość drogi od domu basi do domu Arka.
Jaka jest w metrach odległość domu arka od domu joli a jaka od domu joli do domu kasi.?
Basia z bratem pojechali samochodem odwiedzic Arka jole i kasie a po tem wrócili do siebie.Na liczniku kilometrów byla liczba 10 426.Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące długość drogi którą przejechali . Podaj w metrach długość tej drogi . Ile kilometrów było na liczniku przed wyjazdem.?

2

Odpowiedzi

2009-12-20T19:06:23+01:00
1.dom basi od domu arka jest 0,6 km
2.dom arka od domu joli 400 m
3.od domu joli do domu kasi 250 m
4przed wyjazdem na liczniku było 7926
5.przejechali 2500m
22 3 22
2009-12-20T19:07:42+01:00
600m=0,6km
2/5km=400m
750m+750m+400m+600m=35km=3500m
10426-35=10391km
odpowiedzi na kolejne pytania odp 1 na pierwsze itd
25 4 25