Skomentuj słowa rozkazu M. Tuchaczewskiego : ,,Po trupie białej Polski wiedzie droga do wszechświatowego pożaru. N anaszych bagnetach przyniesiemy wolność wyzyskiwanej ludzkości". Odpowiedz, jakie nadzieje wiązali bolszewicy z pokonaniem Polski. (min 15 zdan)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T22:05:57+01:00
Słowa rozkazu M. Tuchaczewskiego : ,,Po trupie białej Polski wiedzie droga do wszechświatowego pożaru. Na naszych bagnetach przyniesiemy wolność wyzyskiwanej ludzkości". Moim zdaniem bolszewicy uważli, że jak zwyciężą w wojnie z Polską utworzą swiatową rewolucję. Bolszewicy dążyli by cała Europa była komunistyczna. Pragnęli wielkiej rewolucji takiej, o której pisali Marks i Engels. Ogólnie komunizm mówi o tym , że kapitalizm, imperializm to jest cos najgorszego. Chcieli by znikneła burżuazja, (rewolucje w Rosji w 1917 roku). Chcieli by nie było społeczeństwa klasowego. Mówili o równości wszystkich ludzi. Michaił Tuchaczewski był dowódcom wojsk Rosyjskich w wojnie polsko-bolszewickiej. Bolszewicy pożar utożsamiali z rewolucją. Zachód Europy bardzo bał się ekspansji komunizmu, dlatego robił wszystko , aby Polska wygrała wojne z Leninem. Wcześniej w 1917 roku w Rosji wybuchły dwie rewolucje lutowa i październikowa. W pierwszej z nich obalono carat. A w drugiej władze nad krajem przejęli bolszewicy pod przywódctwem Lenina.