Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T19:01:18+01:00
Główna cechą odróżniającą ustrój totalitarny od wszystkich innych – także tych nie demokratycznych, jest dążenie do podporządkowania władzy wszystkich sfer życia społeczeństwa. Wcześniej, oczywiście, także istniały ustroje podporządkowujące sobie społeczeństwa, jednak nigdy na taką skalę, nie było bowiem środków mogących ustanowić tak rozległą kontrolę jak w państwach totalitarnych.

Podstawą systemu totalitarnego jest terror na ogromną skalę, wprowadzany przy pomocy tajnych służb a w komunizmie także przy pomocy systemu donosicielstwa. Wielu historyków, a także ludzi żyjących w państwach totalitarnych uważa, że bez terroru państwa faszystowskie ani komunistyczne nie mogą istnieć – rozpadają się, terror jest bowiem główną siłą podtrzymującą ustrój. W Niemczech poglądy Hitlera i jego program wyborczy były społecznie akceptowane. Hitler przejął władzę w sposób demokratyczny. Ludzie godzili się na pewne ograniczenia swobód, oczekując w zamian „wprowadzenia porządku”, zmiany powojennej pozycji Niemiec i polepszenia warunków życia, co z resztą nastąpiło. Natomiast w Rosji, terror stanowił główną przyczynę utrzymania się władzy, wprowadzonej nie na żądanie większości ludzi, lecz na skutek zamachu stanu.

Tajne służby były organem państwowym lub partyjnym. Powiązany z nim system donosicielstwa (istniejący w państwach komunistycznych) opierał się na zwykłych ludziach, nie tylko członkach partii. Niebezpieczeństwo, które stanowił ten system dla wszystkich obywateli polegało po pierwsze na możliwości bycia oskarżonym jedynie na podstawie poszlak albo pomówień - bez możliwości obrony, po drugie można było zostać podejrzanym lub podsłuchanym przez sąsiadów, współpracowników niemalże w każdym momencie. Co najstraszniejsze Związek Radziecki potrzebował więźniów – więźniowie bowiem pracowali jako niewolnicy i bardzo często umierali jak niewolnicy - z wycieńczenia, braku jedzenia, nieleczonych chorób.

Kolejną cechą państw totalitarnych jest prowadzenie centralnie kierowanej propagandy, mającej na celu zaszczepienie wszystkim ludziom oficjalnej ideologii. Propagandzie towarzyszy cenzura i monopol na informację. W Niemczech wielką rolę w rozpowszechnianiu idei faszystowskich stanowiło radio. Goebbels nawet wypowiadał się, że bez radia nie byłoby Niemiec hitlerowskich. W obu rodzajach totalitaryzmów wprowadzano nowomowę, która utrudniała swobodne wypowiadanie się. Dla zainteresowanych zjawiskiem nowomowy polecam niezwykle ciekawą książkę Georga Orwella „Rok 1984”.
16 2 16