Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T20:57:04+01:00
Układ Rapallo został podpisany między Rosją radziecką a Niemcami pozwalał on obu państwom wyjść z izolacji międzynarodowej
zapoczątkował on współpracę wojskową. Był nie korzystny dla Polski ponieważ odtąd współpracowały między sobą 2 wrogie dla Polski państwa i w dodatku byli oni sąsiadami Polski.

Układ w Locarno Niemcy gwarantują nienaruszalność swoich zachodnich granic ale ta deklaracja nie obejmuje wschodnich granic Niemiec z Polską i Czechosłowacją. Więc Niemcy już przygotowały się do podboju Polski i nie gwarantowały nie naruszalności jej granic.

Tak jak sobie życzyłaś krótko zwięźle i na temat a dodam że jeszcze dobrze:)