1.Do wykresu funkcji f(x)=1/2x - 3 należy punkt o współrzędnych:
(4,1)
(-4,-2)
(2,-2)

2.miejscem zerowym funkcji f(x)=-8-x (do potęgi 3) jest liczba ?
a.-2
b.2
c.0

3.sporządź wykres funkcji f(x)=2x-3

4/napisz wzór opisujący zależność między x i y

za 10 ołówków zapłacono 15 zł,więcej x ołówków kosztuje y zł.

2

Odpowiedzi

2009-12-20T19:06:44+01:00
2. odp: c (bo f(0)=0 w tym przypadku)
1. odp c (podstawiamy za x 2 i y -2
3. w zalaczniku
18 3 18
2009-12-20T19:22:11+01:00
1.Do wykresu funkcji f(x)=1/2x - 3 należy punkt o współrzędnych:
(2,-2) bo 1/2*2-3=-2
2.miejscem zerowym funkcji f(x)=-8-x (do potęgi 3) jest liczba ?
-8-x³=0
-x³=8/*(-1)
x³=-8
x=-2 bo -2do potegi ³ wynosi -8
3.sporządź wykres funkcji f(x)=2x-3
.....x.....3.....2....1...0...-3...-2...-1
y=2x-3...3.....1.....-1..-3..-9...-7....-5
musisz narysowac wykres
punkt przeciecia z osią OY(0,-3)
miejsce zerowe funkcji 1¹/₂
monotonicznosc;funkcja rosnąca

za 10 ołówków zapłacono 15 zł,więcej x ołówków kosztuje y zł.
15:10=1,5zl
jeden ołowek kosztuje 1,50zl
1,50*10=15zl
x-ilosc olowków
y-koszt ołówków
x-20ilosc ołowkow
y-1,5jeden ołowek
x*y=20*1,5=30zl
10 olowkow kosztuje 15zl
20 olowkow kosztuje 30zl
razem 45 zl

czyli 30 ołowków kosztuje 45 zl
7 3 7