Odpowiedzi

2009-12-20T20:17:07+01:00
Witraż ; ozdobne wypełnienie okna, wykonane z kawałków kolorowego szkła wprawianych w ołowiane ramki, stosowane głównie w kościołach.echnika witrażu znana była od wczesnego średniowiecza, a rozwinęła się w sztuce gotyckiej. Renesans witrażownictwa nastąpił na przełomie wieków XIX i XX w sztuce secesji. W średniowieczu witraże pełniły również funkcje dydaktyczne, miały za zadanie przekazywanie treści religijnych ludziom nie znającym pisma.


Wit Stworz
Artysta pracował w drewnie i kamieniu po mistrzowsku traktując oba tworzywa, co uwidaczniało się zwłaszcza w drapowaniu przedstawianych szat. Przed 1477 Stwosz przybył do Krakowa, by wykonać ołtarz Zaśnięcia NMP (zwany Mariackim) w kościele Mariackim - ukończył go w 1489.
W 1496 Stwosz przeniósł się do Norymbergi, której już nie opuścił. Z tego okresu pochodzą m.in.: ołtarz dla kościoła w Schwazu (1500-1503) i malowane części tryptyku dla kościoła w Münnerstadt (ok. 1504), a w samej Norymberdze: Pozdrowienie Anielskie w kościele Św. Wawrzyńca (1518), krucyfiks dla M. Wickla (1520), poliptyk dla kościoła Św. Salwatora, obecnie w Bambergu (1520-1523).

Stwosz był twórcą wszechstronnym - oprócz rzeźby, malarstwa i grafiki podejmował się także prac architektonicznych i inżynieryjnych.1 5 1