Ciało w powietrzu waży 40N ,a w nafcie 36N . Gęstość nafty wynosi 0,8g/cm^3. Oblicz ile wynosi gęstość substancji, z której wykonane jest to ciało. Przyjmij , że przyśpiszenie ziemskie wynosi g=10m/s^2. Z jakiego prawa fizycznego korzystałeś przy rozwiązaniu tego zadania. Napisz je i nazwij ,gdzie w życiu codziennym spotykasz się z nim.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T20:06:58+01:00
Qp = 40 N
Qn = 36 N
ρn = 0,8 g/cm^3 = 800 kg/m^3
Fw = Qp - Qn = 40 - 36 = 4 N
m = Qp / g = 40 / 10 = 4 kg
Fw = ρn * g * V
V = Fw / (ρn * g)
V = 4 / (800 * 10)
V = 0,0005 m^3
ρ = m / V
ρ = 4 / 0,0005 = 8000 kg/m^3

Objętość wypartej cieczy jest równa objętości zanurzonego w cieczy ciała.
1 5 1