Odpowiedzi

2009-12-20T19:11:27+01:00
------ NARODZINY JEZUSA ------

- rodowód Jezusa - Mat. 1:1-17; Łuk. 3:23-38.

- narodziny Jezusa w Betlejem - Łuk. 2:6,7;
Nasz Pan Jezus Chrystus urodził się 3 października 2 roku p.n.e. w mieście Betlejem.
- przybycie pasterzy - Łuk. 2:8-20;
- przybycie trzech mędrców ze Wschodu - Mat. 2:1-12.

------------------------------------------------------------

------ DZIECIŃSTWO JEZUSA ------

- obrzezanie Jezusa (w wieku 8 dni po urodzeniu - 1 Mojż. 17:9-14) - Łuk. 2:21.

- ofiarowanie Jezusa w Świątyni w Jerozolimie
(3 Mojż. 12:1-8; 1 Mojż. 13:2,12; 4 Mojż 3:11-13)
- Łuk. 2:22-24;
- proroctwo Symeona i Anny - Łuk. 2:25-38.

- ucieczka Józefa i Marii z dzieckiem Jezusem do Egiptu - Mat. 2:13-18.

- po śmierci króla Heroda, Józef i Maria z Jezusem powracają z Egiptu
i udają się do Nazaretu - Mat. 2:19-23; Łuk. 2:39,40.

- Jezus obchodzi Paschę w Jerozolimie (12 rok życia) - Łuk. 2:41-50.

- opis następnych lat życia Jezusa - Łuk. 2:51,52.

W 6 roku n.e. Rzymianie przekształcili Judeę, Samarię i Galileę w prowincję rzymską.
W latach 14-37 Cesarstwem Rzymskim rządził cesarz Tyberiusz Juliusz Cezar. Był to człowiek podejrzliwy, ale zdolny wódz i administrator, wypowiedział zdecydowaną walkę nadużyciom urzędników w prowincjach rzymskich. Bojąc się zamachu na swe życie, wytaczał wiele procesów o obrazę majestatu, kończących się często wyrokami śmierci.